Alexander Klimentov Löfstrand

Alexander föddes i St. Petersburg år 1979 och studerade musik år 1986-1999 med oboe som huvudinstrument, först vid Lyceum och senare vid Kulturakademin. Redan från 4 års ålder studerade han jämsides även piano.

År 1999 flyttade Alexander till Stockholm för att fortsätta sina studier vid KMH under professor Alf Nilsson. Sedan han tagit examen år 2003 arbetar Alexander som frilansande solist, kammar- och orkestermusiker. Han framträder både i Sverige och utomlands, bl.a. Frankrike, Polen, Italien och USA. Parallellt med arbetet som instrumentalist är Alexander medlem av Sofia kyrkokör samt förstärker regelbundet andra körer vid konserter och gudstjänster.

Dirigering började Alexander att studera redan i St Petersburg. Han fortsatte även vid Musikhögskolan i Stockholm. Han har under senare tid verkat som körledare för många  körer.


Alexander på motorcykel när det var körinternat i Syninge 2015.


Alexander Klimentov Löfstrand (oboe) och Mathias Kjellgren (flygel) spelar Gymnopédie No.1 av Erik Satie.