Vårterminen 2018

Datum för våren körövningar

Januari 30

Februari 6, 13, 20

Mars 6, 13, 20

April 3, 10, 17, 24

Maj 8, 15